تماس با ما

گروه مشاورین املاک سودا

مهران باباخواه

رئوف نجفی پور

تلفن های تماس :

۰۹۱۱۳۹۱۵۶۲۶

۰۹۰۵۵۵۰۱۴۷۱

۰۹۳۵۴۸۳۹۹۷۳

۰۱۱۵۲۳۲۷۹۰۱

۰۱۱۴۴۷۳۴۰۲۹

پست الکترونیک : sowdaa.realestate.group@gmail.com

صفحه اینستاگرام : sowdaa_realestate_group